آدرس:

خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس ۲۴، مرکز سونی زینلی

تلفن: ‫‪05‬‬‫‪6-32458015

تلفن: ‫‪056‬‬-32458310

نکات

  1. رنگ و ابعاد واقعی ممکن است با تصویر متفاوت باشد.
  2. رنگ ها و ویژگی های محصول نشان داده شده ممکن است بر اساس مدل کشور متفاوت باشد.
  3. در دسترس بودن خدمات به منطقه بستگی دارد. بخشی یا کل نرم افزار / خدمات نصب شده یا قابلیت دسترسی از طریق محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر، قطع، حذف، تعلیق یا خاتمه یابد.